NEUTRALIZACJA ŚCIEKÓW

Posiadamy nowoczesną oczyszczalnie ścieków, która charakteryzuje się wysoką
sprawnością oczyszczania ścieków spływających z całego zakładu.
Powstałe w trakcie oczyszczania ścieków odpady pogalwaniczne oddajemy do zagospodarowania i utylizacji wyspecjalizowanej firmie.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z WFOŚIGW W Krakowie w 2018 roku oddaliśmy do użytkowania sterowany automatycznie, nowoczesny neutralizator ścieków, który charakteryzuje się wysoką sprawnością oczyszczania ścieków spływających z całego zakładu.

Mając na uwadze środowisko naturalne nasza firma stosuje nowoczesne i wysokowydajne technologie, które ograniczają ilość wytwarzanych odpadów i ścieków. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków do której spływają wszystkie ścieki powstające w trakcie procesu gwarantuje całkowite ich oczyszczenie.

W zakresie ochrony środowiska spełniamy wymogi Unii Europejskiej oraz jesteśmy w trakcie wprowadzania normy ISO 14001:2015.

UZDATNIANIE I DEMINRALIZCJA WODY

W procesach uzdatniania i demineralizacji wody stosujemy technologie jonowymienne. Dzięki tej metodzie można usunąć z wody praktycznie wszystkie rozpuszczone substancje jonowe.

Wymiana jonowa jest przeprowadzana w układzie dwóch kolumn. Jedna jest wypełnionym silnie kwaśnym kationitem pracującym cyklu wodorowym, a druga anionitem (silnie zasadowym) pracująca w cyklu wodorotlenowym. W naszej firmie demineralizację wykorzystujemy również do oczyszczania ścieków w obiegu zamkniętym.

Dzięki zastosowaniu tej technologii mogliśmy radykalnie obniżyć zużycie wody w procesie technologicznym.

OCZYSZCZANIE POWIETRZA

Wzrastające standardy ochrony środowiska wymuszają intensywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Aby im sprostać zainwestowaliśmy w  nowoczesny system oczyszczania powietrza.

Najbardziej efektywną w praktyce technologią oczyszczania powietrza jest mokra filtracja, inaczej absorpcja. Urządzeniem  filtracyjnym jest w tym przypadku tzw. skruber. Jego optymalna konstrukcja umożliwia uzyskanie wydajności absorpcji na poziomie przekraczającym 97%. Działanie skruberów polega na przepompowaniu zanieczyszczonego powietrza do specjalnej komory, w której wnętrzu dochodzi do bezpośredniego kontaktu z odpowiednią ilością wody. Szybkość i efektywność wychwytywania przez krople wody cząsteczek zanieczyszczających uzależniona jest od zastosowanej technologii, budowy i wielkości konkretnego skrubera. Mieszanina wody i zanieczyszczeń wydobywająca się ze skrubera jest następnie okresowo zrzucana na naszą oczyszczalnię ścieków gdzie zanieczyszczona woda poddawana jest neutralizacji.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Fotowoltaika to system, który do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje energię słoneczną. Jego głównym elementem są panele fotowoltaiczne. Ich ogniwa krzemowe zamieniają fotony w stały prąd elektryczny. Następnie za pomocą inwertera (falownika) jest on modyfikowany na prąd zmienny. I on właśnie umożliwia pracę wszystkich urządzeń elektrycznych.