NEUTRALIZACE ODPADNÍ VODY

Máme moderní čistírnu odpadní vody, pro kterou je typická vysoká účinnost při čištění odpadních vod přitékajících z celého podniku.
Odpady po galvanizaci, které jsou odděleny během čištění odpadních vod, předáváme k dalšímu zpracování a likvidaci příslušné odborné firmě.

Díky finanční podpoře z WFOŚIGW W Krakově jsme v roce 2018 předali do provozu automaticky ovládaný moderní neutralizátor odpadních vod s vysokou účinností čištění odpadních vod, které jsou zde přiváděny z celého závodu.

Myslíme na životní prostředí, proto naše firma používá moderní, vysoce účinné technologie, které omezují množství vytvářených odpadů a odpadních vod. Moderní čistírna odpadních vod, do které se přivádí všechny odpadní vody vznikající během výrobních procesů, je schopná zaručit jejich úplné vyčištění.
Galvanizační odpady vzniklé během čištění předáváme ke zpracování a likvidaci odborné firmě.

V oblasti ochrany životního prostředí splňujeme požadavky Evropské unie a zavádíme normu ISO 14001:2015.

UZDUPRAVOVÁNÍ A DEMINRALIZCE VODY

Při procesech upravování a demineralizace vody používáme technologii výměny iontů. Díky této metodě lze z vody odstranit prakticky všechny rozpuštěné iontové látky.

Iontová výměna se provádí v systému dvou změkčovačů. Jeden je vyplněný silně kyselým kationitem fungujícím ve vodíkovém cyklu, a druhý anionitem (silně zásaditým) fungujícím v hydroxidovém cyklu. V naší firmě se provádění demineralizace využívá také k čištění odpadních vod v uzavřeném oběhu.

Díky použití této technologie jsme mohli radikálním způsobem snížit spotřebu vody v rámci technologických postupů.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

Rostoucí standardy ochrany životního prostředí si vynucují intenzivní omezení emisí znečištění. Za tímto účelem jsme investovali do moderního systému čištění vzduchu.

V praxi je nejefektivnější technologii čištění vzduchu mokrá filtrace neboli absorpce. Filtračním zařízením je v tomto případě tzv. skrubr. Jeho optimální konstrukce umožňuje dosáhnout účinnost absorpce na úrovní vyšší než 97%. Fungování skrubrů spočívá v přečerpávání znečištěného vzduchu do speciální komory, ve které vzduch přichází do styku s příslušným množstvím vody. Rychlost a efektivita zachycení kapkami vody částic znečišťujících vzduch závisí na použité technologií, konstrukci a velikosti konkrétního skrubru. Směs vody a znečištění vycházející ze skrubru se následně pravidelně vyprazdňuje do naší čističky odpadních vod, kde je voda neutralizována.