ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

W naszej działalności stosujemy do kontroli jakości urządzenie wykorzystujące wiązkę
promieniowania rentgenowskiego. Urządzenie jest stosowane zgodnie z zezwoleniem Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki.
Prowadzimy systematyczną kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące, z użyciem
dozymetrów indywidualnych .
Aby spełnić wymagania zawarte w Art.32c. Ustawy Prawo Atomowe, informujemy że nasza
działalność z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
   – Nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
   – Nie miała negatywnego wpływu na środowisko
   – Sposób działania stosowanego urządzenia zapewnia brak możliwości uwolnienia substancji
   promieniotwórczych.

08.06.2022